تبلیغات
اعتدال
01:40 ق.ظ
106
کلاه پهلوی
آرزوی پهلوی

                       
بالاخره کلاه پهلوی هم تمام شد.
کلاهی که رضا شاه با زور اصلحه نتونست سر مردم ایران بذاره تو چند دهه ی اخیر با لطایف الحیل جاش رو روی سر مردم ایران پیدا کرده.
خوشا به غیرتت سم سام. که ننگ بی عفتی رو نتونستی تحمل کنی.
خوشا به فهمت که حداقل فهمیدی از کجا داری میخوری.
و چقدر زیادند امثال کریم. البته بلا نسبت کریم. چون او راهش را بدون رانت و پارتی آغاز کرد.
طبقه بندی: اجتماعی،