تبلیغات
اعتدال
09:26 ب.ظ
109
روز اول محرم
 
ریان بن شبیب گوید :
روز اول ماه محرم خدمت حضرت رضا رسیدم بمن فرمود اى پسر شبیب روزه اى ؟ گفتم نه فرمود این روزیست كه زكریا بدرگاه پروردگارش دعا كرد و گفت پروردگارا بمن ببخش از پیش خود نژاد پاكى زیرا تو شنواى دعائى خدا برایش اجابت كرد و بفرشتگان دستور داد ندا كردند زكریا را كه در محراب ایستاده بود كه خدا تو را بیحیى بشارت میدهد هر كه این روز را روزه بدارد و سپس دعا بدرگاه خدا كند خدا مستجاب كند چنان كه براى زكریا مستجاب كرد سپس گفت اى پسر شبیب به راستى محرم همان ماهى است كه اهل جاهلیت در زمان گذشته ظلم و قتال را بخاطر احترامش در آن حرام مى دانستند و این امت حرمت این ماه را نگه نداشتند و نه حرمت پیغمبرش را در این ماه ذریه او را كشتند و زنانش را اسیر كردند و بنه اش را غارت كردند خدا هرگز این گناه آنها را نیامرزد اى پسر شبیب اگر براى چیزى گریه خواهى كرد براى حسین (ع) گریه كن كه چون گوسفند سرش را بریدند و هجده كس از خاندانش با او كشته شد كه روى زمین مانندى نداشتند و آسمانهاى هفت گانه و زمین براى كشتن او گریستند و چهار هزار فرشته براى یاریش بزمین آمدند و دیدند كشته شده و بر سر قبرش ژولیده و خاك آلود باشند تا قائم (ع) ظهور كند و یاریش كند و شعار آنها یا لثارات الحسین است اى پسر شبیب پدرم از پدرش از جدش برایم باز گفت كه چون جدم حسین (ع) كشته شد آسمان خون و خاك سرخ بارید اى پسر شبیب اگر بر حسین گریه كنى تا اشگت بر گونه هایت روان شود خدا هر گناهى كردى از خرد و درشت و كم و بیش بیامرزد. اى پسر شبیب اگر خواهى خدا را بر خورى و گناهى نداشته باشى حسین را زیارت كن اى پسر شبیب اگر خواهى در غرفه هاى ساخته بهشت با پیغمبر ساكن شوى بر قاتلان حسین لعن كن اى پسر شبیب اگر خواهى ثواب شهیدان با حسین را دریابى هر وقت بیادش افتادى بگو كاش با آنها بودم و بفوز عظیمى مى رسیدم اى پسر شبیب اگر خواهى با ما در درجات بلند بهشت باشى براى حزن ما محزون باش و و براى شادى ما شاد باش و ملازم ولایت ما باش و اگر مردى سنگى را دوست دارد با آن خدا روز قیامت محشورش ‍ كند.

امالى شیخ صدوق /مجلس بیست و هفتم
روز جمعه غره محرم سال 368 پس از رجوع از مشهد


طبقه بندی: مناسبت ها،