تبلیغات
اعتدال
11:17 ب.ظ
110
خیمه ارباب

                                

هنــوز خیــمــه ی اربـــاب غــرق احساس است
هنــوز دور ِحـــــرم رَدِّ پــــــای "عـبـــــاس" است

هنــوز آنچـــــه زیــــاد اســـت در حـرم آب است
كجا ز سوز عطش شیــــرخواره بی تاب است؟طبقه بندی: مناسبت ها،