تبلیغات
اعتدال
11:37 ب.ظ
111
باز باران...
 

باز باران با ترانه می خورد بر بام خانه
یادم آرد کربلا را
دشت پرشـــور بلا را
گردش یک ظهر غمگیــن
گــرم و خونین
لرزش طفلان نالان
زیر تیغ و نیزه ها را
با صدای گریه های کودکانه
و اندرین صحرای سوزان
می دود طفلی سه ساله
پر ز ناله، دلشکسته
پای خستــه
باز باران .... خونِ یاران ....قطره قطره می چکد از چوب محمل
آخ باران ...
کی بباری بر تن عطشان یاران؟
تر کنند از آن گلو را
آخ باران .... آخ باران ...طبقه بندی: مناسبت ها،