تبلیغات
اعتدال
11:50 ق.ظ
157
غیرت پسرخالهدرسته که پسرخاله یه شخصیت طنز عروسکی بود.

ولی آفرین به غیرتش.
تو این دوره زمونه خیلی از ما آقایون باید درس غیرت رو از پسرخاله مشق کنیم.
پس به یاد غیرت پسرخاله.


طبقه بندی: اجتماعی،