تبلیغات
اعتدال
07:04 ب.ظ
159
ایثار

 
همه ی دلخوشی های من مال شما
همه ی سهمیه های من مال شما
حتی تمام اجر سال های سخت زندگی ام مال شما

فقط بگویید چه کار کنم که بابایم به آرزویش برسد
بابایم جانباز ۷۰ درصد است(نابینا) و همه ی ارزویش این است که یک بار رانندگی کند و خودش بیاید دانشگاه دنبال دختر یکی یکدانه اش.

راستی کدام سهمیه با چشم های روشن بابا برابر است. 
با ندیدن قشنگی های راه رفتن ... خندیدن و.... دختر کوچولویی که ناز دانه است.
طبقه بندی: اجتماعی،