تبلیغات
اعتدال
05:39 ب.ظ
164
انس با قرآن

          

-امروز از صبح چای نخوردم،سر درد بدی گرفتم.

-حتی یک ساعت نمی توانم بدون موبایلم باشم،
بدجوری بهش عادت کردم.
-دو روز است اینترنتم قطع شده نتوانستم وبگردی کنم،
حوصله هیچی را ندارم.

اگر روزی قرآن را از خانه ما بیرون ببرند،
جای خالی اش را احساس می کنیم؟
اصلا اگر یک روز قرآن نخوانیم احساس کمبودی خواهیم کرد؟طبقه بندی: معارف اسلامی،