تبلیغات
اعتدال
09:00 ق.ظ
168
دل دیوانه

    

وحشت از عشق که نه ،
ترس ما فاصله هاست
وحشت از غصه که نه ،
ترس ما خاتمه هاست
ترس بیهوده نداریم ،
صحبت از خاطره هاست
صحبت از کشتن ناخواسته ی عاطفه هاست ،
کوله باریست پر از هیچ که بر شانه ی ماست
گله از دست کسی نیست ،
مقصر دل دیوانه ی ماست
"قیصر امیرپور"طبقه بندی: اجتماعی،