تبلیغات
اعتدال
12:51 ق.ظ
63
هیس دخترها فریاد نمی زنند!

                       
نکات مثبت:
1)نمایش عدم توجه برخی از والدین به مسائل تربیتی فرزندان
یکی از مشکلاتی که به خوبی در فیلم هیس به نمایش گذاشته شد عدم توجه برخی از والدین به مسائل تربیتی و روحی فرزندان است. از یک سو در خانواده ی شیرین هم پدر و هم مادر شاغل بودند. عدم توجه پدر و مادر دخترک باعث شد که دخترک خیلی از اوقات خود را با کارگر شرکت مادر بگذراند واین امر باعث به وجود آمدن آن حادثه ناگوار یعنی تجاوز به کودک شد.
از سویی دیگرخانواده دیگر نیز به علت کوتاهی مادر در رسیدگی به تربیت فرزند خود باعث شد که مسئولیت حمل نقل دخترک به سرایدار ساختمان سپرده شود. سرایداری که به 27 دختر بچه تجاوز کرده بود. وهیچ یک از والدین 27 کودک متوجه لطمات روحی فرزندان خود نشده بودند.
 مشکلی که در خیلی از خانواده های ما به اشکال مختلف دیده میشود. یعنی تمام تلاش والدین معطوف به معاش فرزندان و مسائل مادی آنها میشود وهمین امر باعث غفلت از مسائل تربیتی و روحی فرزندان می گردد.
آیا در میان ما یک مرض روحی مثل هرزگی و چشم چرانی و ارتباط با جنس مخالف به اندازه یک مرض جسمی چون سرماخوردگی و طب اهمیت دارد؟
آیا اهمیت به جنس یک پیراهن به اندازه اهمیت به یک مسئله روحی و روانی هست؟
همین بی توجهی کوچک باعث تجاوز به شیرین و مبداء لطمه های روحی فراوان به این کودک گشت. لطمه ای که دخترک شاد و بازیگوش را به یک انسان افسرده و روانی تبدیل کرد. دختری که چندین بار دست به خودکشی  و فرار از خانه زد. ودر نهایت عاقبتی بهتر قاتل بودن نسیب او نشد.  طبقه بندی: اجتماعی،