تبلیغات
اعتدال
02:29 ق.ظ
85
من حقوقدان هستم!
من حقوقدان هستم!

                                    
               
یکی از مسائلی که در چند سال اخیر در مورد آن بحث میشود بحث همه پرسی با موضوع ارتباط با آمریکاست. ریاست محترم جمهور نیز پس از بازگشت از سفر نیویورک در مورد همه پرسی از مردم با موضوع عملکرد تیم سیاسی دولت در این سفر سخن گفتند که تلویحا تکرار کننده همین پیشنهاد است.
این پیشنهاد در سال 81 توسط جناب آقای هاشمی نیز مطرح شد که جواب رییس جمهور وقت(آقای سید محمد خاتمی) این بود :
" رفراندوم در روابط خارجی معنا ندارد. این یك تصمیم تخصصی است و مراجع تصمیم ‌گیری آن مشخص می ‌باشد. "
گذشته از آن برگزاری انتخابات طبق اصل 159 قانون اساسی در مورد مسائل بسیار مهم اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی در ایران با تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برگزار میشود. البته با موافقت ولی فقیه.
حال این سوال پیش می آید که رئیس جمهور گرامی که شعار او در مقابل نظامیان و اهل تاریخ تکیه بر حقوقدان بودن ایشان است چگونه این پیشنهاد را مطرح می کند؟طبقه بندی: سیاسی،